Denné tábory

Denný tábor s RAJOU

Kde: Kapitolská 21, (priestory Diecézneho centra)

Kedy: júl/august 2017

Cena: 70 € týždeň 

- 10% súrodenecká zľava na druhé dieťa

Cena zahŕňa:

  • celodenná starostlivosť kvalifikovaných pedagogických pracovníkov

. 3 x týždenne plavecká výuka*

  • vstupné (hrady, výstavy, plaváreň...)
  • dopravu (vlak, autobus)
  • celodenný program
  • stravu (desiatu, obed, olovrant)
  • pitný režim

*týždeň, kedy je plaváreň zavretá plávanie bude na Fuggerovom dvore

Záväzná prihláška do denného tábora 2017