Cenník apríl

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -teho dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 42018, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci apríl

6.4.2018- z dôvodu medzinárodných pretekov NEPLÁVAME, 9.4.2018- Sanitárny deň

pondelky

22,50 €

stredy

30,00 €

piatky

22,50 €

pondelok-streda

49,00 €

pondelok-piatok

42,00 €

streda-piatok

49,00 €

Cenník NRC KOVÁČOVÁ

utorky 

22,50 €

štvrtky

30,00 €

utorky-štrtky

42,00 €