Cenník február

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -teho dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 22018, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci február

2.2.2018 - polročné prázdny,  5.2.2018- Sanitačný deň, 19-23.2.2018- Jarné prázdniny 

pondelky

15,00 €

stredy

22,50 €

piatky

15,00 €

pondelky-stredy

35,00 €

pondelky-piatky

28,00 €

stredy - piatky

35,00 €

TOP tím 

50,00 €

NRC Kováčová

utorky 

22,50 €

štvrtky

22,50 €

utorky-štvrtky

42,00 €