Cenník január

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -teho dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 12018, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci január

1-7.01.2018 - vianočné prázdniny, 8.1.2018- Sanitárny deň

pondelky

22,50 €

stredy

30,00 €

piatky

22,50 €

pondelky-stredy

49,00 €

pondelky-piatky

42,00 €

stredy-piatky

49,00 €

pretekári 

50,00 €

NRC Kováčová 

utorky 

30,00 €

štvrtky

22,50 €

utorky - štvrtky 

49,00 €