Cenník jún

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -tého dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 62018, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci máj

4.6.2018- Sanitárny deň 

Posledný tréning 26.6.2018 NRC Kováčová a 27.6.2018 Plaváreň Štiavničky BB

pondelky

22,50 €

stredy

30,00 €

piatky

30,00 €

pondelky-stredy

49,00 €

pondelky-piatky

49,00 €

stredy-piatky

56,00 €

NRC Kováčová

utorky

30,00 €

štvrtky

22,50 €

utorky-štvrtky

49,00 €