Cenník máj

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -tého dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 52018, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci máj

1.8.5.2018- štátny sviatok, 7.5.2018- Sanitárny deň

pondelky

22,50 €

stredy

37,50 €

piatky

30,00 €

pondelky-stredy

56,00 €

pondelky-piatky

49,00 €

stredy- piatky

63,00 €

NRC Kováčová

utorky 

22,50 €

štvrtky

37,50 € 

utorky - štvrtky 

56,00 €