Cenník marec

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -teho dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 32018, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci február

5.3.2018- Sanitačný deň, 29.3-3.4.2018- Veľkonočné prázdniny

pondelky

22,50€

stredy

30,00€

piatky

30,00€

pondelok- streda

49,00€

pondelok-piatok

49,00€

streda-piatok

56,00€

NRC Kováčová 

utorky 

30,00€

štvrtky

30,00€

utorky-štvrtky

56,00€