Cenník november

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -teho dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 112017, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci november

1.11.2017 a 17.11.2017 štátny sviatok, 6.11.2017 - sanitárny deň

pondelky

22,50 €

stredy

30,00 €

piatky

22,50  €

pondelky-stredy

49,00 €

pondelky-piatky

42,00 €

stredy-piatky

49,00 €

NRC Kováčová

utorky

30,00 €

štvrtky

37,50 €

utorky a štvrtky

63,00 €