Cenník október

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -teho dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 092017, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci október

2.10.2017  sanitačný deň, 28.10-1.11.2017 - jesenné prázdniny


pondelky

22,50 €

stredy

30,00 €

piatky

30,00 €

pondelky - stredy 

49,00 €

pondelky - piatky

 49,00 €

streda - piatok

56,00 €

Kováčová NRC

utorky

30,00 €

štvrtky

22,50 €

utorky - štvrtky 

49,00 €