Cenník september

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -teho dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 092017, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci september

1.9.2017 a 15.9.2017 Štátne sviatky a 4.9.2017 sanitčný deň

Pondelky

22,50 €

Stredy

30,00 €

Piatky

22,50 €

Pondelky-stredy

49,00 €

Pondelky-piatky

42,00 €

Stredy-piatky

49,00 €

Kováčová NRC

Utorky

22,50 €

Štvrtky

22,50 €

Utroky a štvrtky 

42,00 €