Cenník

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -teho dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 122017, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci december

4.12.2017 - sanitárny deň, 21.12-31.12.2017 - Vianočné prázdniny,                                                          Posledný tréning v mesiaci december 20.12.2017 (streda)

pondelky

15,00 €

stredy

22,50 €

piatky

22,50 €

pondelky - stredy

35,00 €

pondelky - piatky

35,00 €

stredy - piatky

42,00 €

NRC Kováčová (posledný tréning v mesiaci december 19.12.2017 utorok)

utorky

22,50 €

štvrtky

15,00 €

utorky a štvrtky 

35,00 €