Denné tábory

Denný tábor s RAJOU

Kde: Kapitolská 21, (priestory Diecézneho centra)

Kedy: júl/august 2019

Nástup: 7.00-8.00

Vyzdvihnutie: 16.00-17.00

Cena80 € týždeň 1. turnus, 2. turnus, 5. turnus, 6.turnus

           70€ týždeň 3.turnus, 4. turnus  

- 10% súrodenecká zľava na druhé dieťa

Cena zahŕňa:

  • celodenná starostlivosť kvalifikovaných pedagogických pracovníkov

3 x týždenne plavecká výuka (okrem 3. turnus a 4. turnus náhradný program)

  • športová laserová streľba
  • športový šerm kordom  
  • vstupné (hrady, výstavy, plaváreň...)
  • dopravu (vlak, autobus)
  • celodenný program
  • stravu (desiatu, obed, olovrant)
  • pitný režim

Záväzná prihláška do denného tábora 2019