február

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -teho dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 022019, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci február: 1.2.2019 - polročné prázdniny, 4.2.2019- sanitačný deň

pondelky

22,50€

stredy

30,00€

štvrtky

30,00€

piatky

22,50€

pondelky-stredy

49,00€

pondelky-štvrtky

49,00€

pondelky-piatky

42,00€

stredy-štvrtky

56,00€

stredy-piatky

49,00€

štvrtky-piatky

49,00€

Top tím

60€- výkonnostná zľava