jún

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -teho dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 62019, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci jún

3.6.2019 Sanitačný deň 

POSLEDNÝ TRÉNING PIATOK 21.6.2019 

TOP tím trénuje aj posledný školský týždeň

pondelky

15,00€

stredy

22,50€

štvrtky

22,50€

piatky

22,50€

pondelky-stredy

35,00€

pondelky-štvrtky

35,00€

pondelky-piatky

35,00€

stredy-štvrtky

42,00€

stredy-piatky

42,00€

štvrtky-piatky

42,00€

Top tím

60€  mínus výkonnostná zľava