Kalendár pretekov 2018 

Milí rodičia, 

každoročne pravidelne pripavujeme pre deti preteky, kde máte možnosť vidieť čo Vaše deti dokážu a čo sa naučili. Preto ich neodhovárajte od účasti ale PODPORTE ich v činnosti kotorej venujú toľko času a úsilia.  

Preteky sú pre všetky deti od skupiny 1 až po skupinu 6. Taktiež sú vítané aj deti z iných klubov a deti, ktoré radi súťažia a športujú. Nie je podmienka registrácie v SPF.

Plán pretekov pre rok 2017

pre registrované deti v Slovenskej plaveckej federácii

Banská Štiavnica

10.2.2018

Brezno

21.4.2018

Veľký Krtíš

19.5.2018

Žiar nad Hronom

6.10.2018

Rimavská Sobota

10.11.2018

Plán pretekov v biathle pre všetkých

žiadna podmienka registrácie

Banská Bystrica (plávanie, beh) 

Banská Bystrica (plávanie, beh) 

Liptovský Mikuláš (plávanie, beh)