Kalendár pretekov 2019 

Milí rodičia, 

každoročne pravidelne pripavujeme pre deti preteky, kde máte možnosť vidieť čo Vaše deti dokážu a čo sa naučili. Preto ich neodhovárajte od účasti ale PODPORTE ich v činnosti kotorej venujú toľko času a úsilia.  

Preteky sú pre všetky deti od skupiny 1 až po skupinu 6. Taktiež sú vítané aj deti z iných klubov a deti, ktoré radi súťažia a športujú. Nie je podmienka registrácie v SPF.

Plán pretekov pre rok 2019

pre registrované deti v Slovenskej plaveckej federácii

Žiar nad Hronom 

9.2.2019

Brezno

2.3.2019

Veľký Krtíš

19.5.2018

Žiar nad Hronom

6.10.2018

Rimavská Sobota

10.11.2018

Plán pretekov v biathle pre všetkých


Banská Bystrica 

(plávanie, beh, streľba, šerm)

13.4.2019

Banská Bystrica 

(plávanie, beh, streľba, šerm)

18.5.2019

Liptovský Mikuláš

(plávanie, beh, streľba, šerm)

22.6.2019

Liptovský Mikuláš 

(plávanie, beh, streľba, šerm)

21.9.2019€

Banská Bystrica

(plávanie, beh, streľba, šerm)

5.10.2019

Banská Bystrica

(plávanie, beh, streľba, šerm)

10.11.2019