Plavecké kurzy pre deti

Plavecké kurzy realizujem na Krytej plavárni na Štiavničkách a v Národom rehabilitačnom centre v Kováčovej. 

 Cieľom plaveckých kurzov je naučenie, zdokonalenie a prehlbovanie znalostí prvého plaveckého spôsobu a učiť ostatným plaveckým spôsobom. Odstraňovať nesprávne pohybové stereotypy, ktoré vznikli v predchádzajúcim učením. Plavecké kurzy prebiehajú hravými a veku primeranými metódami.