2% z dane

03.02.2019

Milí rodičia a priaznivci  detského športu,

dovoľte nám aj tento rok Vás požiadať o darovanie Vašich 2% z daní na činnosť Športového klubu RAJA. Ako isto viete náš klub sa zameriava predovšetkým na zdravotné plávanie a moderný päťboj. Podporujeme a venujeme sa aj deťom, ktoré pretekajú a reprezentujú naše mesto. 

Žiaľ, sponzori sa do detského športu nehrnú a preto si vás dovoľujeme osloviť a poprosiť o pomoc darovaním vašich 2% z daní.

Naša práca s deťmi je celoročná a systematická. Či už formou plaveckých kurzov ako mimoškolskej aktivity alebo počas prázdnin v denných a pobytových táboroch.

Od roku 2013 úzko spolupracujeme aj so Špecializovaným rehabilitačným centrom Marína v Kováčovej. Venujeme sa tu predovšetkým deťom po ťažkých úrazoch a deťom z vrodeným pohybovým znevýhodnením.     

Vaše darované 2% budú využité na činnosť ŠK RAJA, skvalitnenie materiálneho zabezpečenia, príprava podujatí organizované ŠK RAJA.

ĎAKUJEME