Preteky 

06.05.2019

Milí rodičia, 

dňa 22.06.2019 sa ŠK RAJA zúčastní 3-tieho kola v biathle, triathle, v Liptovskom Mikuláši. 

Doprava: upresníme

Cena: upresníme

Propozície: upresníme

Prihláška na preteky 22.06.2019

Rozpis pretekov: 

8.40 - zraz prezentácia na Krytej plavárni Štiavničky

9.00 - rozplávanie

9.30 - štart plávania

11.00 - rozbehanie

11.30 - štart behu 

12.30 - vyhodnotenie pretekov

Kategórie                                           plávanie                            beh

U 7 deti do 6 rokov (2013 a mladší)    12,5m                                100m

U 9 deti do 8 rokov (2012-2011)            25m                                 200m

U 11 deti do 10 rokov (2010-2009)       50m                                 400m

U 13 deti do 12 rokov (2008-2007)      50m                                 800m

U 15 deti do 14 rokov (2006-2005)    100m                                1200m