Sanitárny deň

24.02.2017

Dňa 6.03.2017 (pondelok) sa tréning z dôvodu sanitárneho dňa na Krytej plavárni na Štiavničkách neuskutoční. Hodina je odrátaná z mesačného príspevku.

Mesačný príspevok za mesiac marec prosíme uhradiť najneskôr do 15.03.2017. Cenník nájdete na našej stránke