Sanitárny deň

31.03.2017

Dňa 3.04.2017 (pondelok) sa tréning z dôvodu sanitárneho dňa na Krytej plavárni na Štiavničkách neuskutoční. Hodina je odrátaná z mesačného príspevku.

Mesačný príspevok za mesiac apríl prosíme uhradiť najneskôr do 15.04.2017. Cenník na mesiac apríl nájdete na našej stránke