Sanitárny deň

28.05.2017

Dňa 5.06.2017 (pondelok) sa tréning z dôvodu sanitárneho dňa na Krytej plavárni na Štiavničkách neuskutoční. Hodina je odrátaná z mesačného príspevku.

Mesačný príspevok za mesiac jún prosíme uhradiť najneskôr do 15.06.2017. Cenník na mesiac  jún nájdete na našej stránke.