Sanitárny deň !

31.03.2019

Dňa 1.4.2019 (pondelok) sa tréning z dôvodu sanitárneho dňa ana Krytej plavárni na Štiavničkách neuskutoční. Hodina je odrátaná z mesačného príspevku.

Mesačný príspevok za mesiac apríl prosíme uhradiť najneskôr do 15.4.2019. Cenník na mesiac apríl nájdete na našej stránke.

Ďakujeme za dodržanie termínu.