Sanitárny deň

01.11.2018

Dňa 5.11.2018 (pondelok) sa tréning z dôvodu sanitárneho dňa na Krytej plavárni na Štiavničkách neuskutoční. Hodina je odrátaná z mesačného príspevku.

Mesačný príspevok za mesiac október prosíme uhradiť najneskôr do 15.10.2018. Cenník na  mesiac november nájdete na našej stránke

Ďakujeme za dodržanie termínu.