Sanitárny deň

01.06.2018

Dňa 4.6.2018 (pondelok) sa tréning z dôvodu sanitárneho dňa na Krytej plavárni na Štiavničkách neuskutoční. Hodina je odrátaná z mesačného príspevku.

Mesačný príspevok za mesiac jún prosíme uhradiť najneskôr do 15.6.2018. Cenník na  mesiac jún nájdete na našej stránke.

Ďakujeme za dodržanie termínu.