Sanitárny deň!!!

05.05.2019

Dňa 6.5.2019 (pondelok) sa tréning z dôvodu sanitárneho dňa na Krytej plavárni na Štiavničkách neuskutoční. Hodina je odrátaná z mesačného príspevku.

Mesačný príspevok za mesiac máj prosíme uhradiť najneskôr do 15.5.2019. Cenník na mesiac máj nájdete na našej stránke.

Ďakujeme za dodržanie termínu.