Snitárny deň 6.2.2017

06.02.2017

Dňa 6.02.2017 (pondelok) sa tréning z dôvodu sanitárneho dňa na Krytej plavárni na Štiavničkách neuskutoční. Hodina je odrátaná z mesačného príspevku.

Mesačný príspevok za mesiac november prosíme uhradiť najneskôr do 15.02.2017. Cenník nájdete na našej stránke