máj

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -teho dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 052019, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci máj: 6.5.2019 Sanitárny deň, 1.5.2019- Štátny sviatok, 8.5.2019 Štátny sviatok

pndelky

22,50 €

stredy

22,50 €

štvrtky

37,50 €

piatky

37,50 €

pondelky-stredy

42,00 €

pondelky-štvrtky

56,00 €

pondelky-piatky

56,00 €

stredy-štvrtky

56,00 €

stredy-piatky

56,00 €

štvrtok-piatok

70,00 €

Top tím

60€ mínus výkonnostná zľava