marec

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť do 15. -teho dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA, alebo osobne na plavárni.

IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 032019, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)
*Odrátané hodiny v mesiaci marec: 4.3-8.3.2019 jarné prázdniny, 29.3.2019 - medzinárodné preteky

pondelky

22,50€

stredy

22,50€

štvrtky

22,50€

piatky

22,50€

pondelky-stredy

42,00€

pondelky-piatky

42,00€

stredy-štvrtky

42,00€

stredy-piatky

42,00€

štvrtok-piatok

42,00€

TOP -tím

60€-výkonnostná zľava