O nás

Registrácie:
- Slovenská plavecká federácia
- Slovenský zväz moderného päťboja

Tieto registrácie nás oprávňujú zúčastňovať sa na všetkých pretekoch na území Slovenska, Európy ale aj sveta. 

Výučbe plávania sme sa začali venovať už v roku 2003. Našim dlhodobým cieľom je odstraňovanie plaveckej negramotnosti u detí a mládeže. Neustále sa snažíme vyvíjať a udržať krok s modernou dobou a reagovať na požiadavky aj tých najnáročnejších klientov. Využívame nové trendy a postupy vo výučbe plávania za pomoci nových a moderných pomôcok.

Naši tréneri tak ako aj organizácia je podľa nového zákona o športe registrovaná v novom informačnom systéme o športe čo nás oprávňuje vykonávať špecializovanú činnosť v oblasti telesnej výchovy a športu v oblasti plávania.

Športový klub RAJA ponúka ucelený systém výučby plávania, od prípravného, základného, zdokonaľovacieho až po kondičný plavecký kurz. Kurzy plávania organizujeme v doobedňajších aj poobedňajších hodinách ako mimoškolskú aktivitu, tak aj pre žiakov všetkých stupňov škôl.

Talentované deti a deti, ktoré majú ďalej záujem športovať a pretekať podporujme v ich ďalšom rozvoji a reprezentácii klubu, mesta, Slovenska...

Od roku 2013 spolupracujme s Detským národným rehabilitačným centrom Marína v Kováčovej, kde sa venujeme zdravotnému rehabilitačnému plávaniu detí.

Radosť z pohybu detí alebo dospelých vo vodnom prostredí je pre nás najväčšia motivácia.

Neváhajte a začnite plávať pod odborným dohľadom!