Prihláška na šk. rok 2019/2020

Postup pri zaraďovaní detí: 

1. deti pokračujúce z minulého šk. roka 

2. súrodenci detí kt. už kurz navštevujú 

3. noví záujemcovia podľa dátumu vypísanej prihlášky a plaveckých schopností

Kritéria jednotlivých skupín:

1. skupina - neplavec, dieťa nedokáže samé preplávať viac ako 5m, nevie sa sám nadýchnuť bez akejkoľvek pomoci či postavenia sa na dno

2. skupina - dieťa dokáže samé splývať (ležať na vode) v polohe na bruchu a chrbáte, vie plynulo vydýchnuť do vody,  prepláva sám kraulové a znakové nohy vo  vzdialenosti cca 15 m s plaveckou pomôckou t.z plavecká doska (nie koleso, rukávniky, rôzne pásy...), dokáže sa samé 5x nadýchnuť bez potreby postavenia sa na dno, zanorí sa na dno bazéna, vie skočiť samé do vody a bezpečne sa dostať na breh bazéna,  

3. skupina - bez problémov a akejkoľvek pomoci prepláva 25 m  jedným al. dvomi plaveckými spôsobmi, dieťa vie kraulový nádych na Ľ a P stranu s doskou a bez dosky, samostatne pláva celý znak, vie správny prsiarsky kop s doskou a bez dosky, 

4. skupina - dieťa prepláva samostatne bez akej - koľvek pomoci 50m dvomi al. tromi plaveckými spôsobmi, 

5. skupina - ...násť roční, pláva bez pomoci všetky tri plavecké spôsoby (zanak, prsia, kraul) 

6. skupina - deti  so záujmom o výkonnostný šport (plávanie, moderný päťboj) odpláva bez akej koľvek pomoci a problémov 100m min. dvomi plaveckými spôsobmi