Prihláška na šk. rok 2017/2018

Postup pri zaraďovaní detí: 

1. deti pokračujúce z minulého šk. roka 

2. súrodenci detí kt. už kurz navštevujú 

3. noví záujemcovia podľa dátumu vypísanej prihlášky a plaveckých schopností