september

Klubový príspevok za plavecký kurz prosíme uhradiť  najneskôr do 5-teho dňa príslušného mesiaca na účet ŠK RAJA IBAN SK5583300000002500432802, VS: mesiac rok napr: 092019, ŠS dátum narodenia, prípadne osobne na plavárni.

Súrodenecká zľava 10% (dve deti) 12% (3 a viac detí)  

*Odrátané hodiny v mesiaci september

1-8.9.2019

Prvý tréning 9.9.2019

pondelky

30,00 €

utorky

22,50 €

stredy

22,50 €

štvrtky

22,50 €

piatky

22,50 €

pondelky-utorky

49,00 €

pondelky- stredy

49,00 €

pondelky-štvrtky

49,00 €

pondelky-piatky

49,00 €

utorky-stredy

42,00 €

utorky-štvrtky

42,00 €

utorky-piaky

42,00 €

streda-piatok

42,00 €

štvrtok-piatok

42,00 €