ZŠ, MŠ, škola v prírode s plaveckým výcvikom

V prípade záujmu o plavecký kurz pre vašu školu prosím vyplňete formulár